Rozum jako iluzja dnia powszedniego – czy istnieją narzędzia skutecznego myślenia?

Jarosław Świątek

Prezentacja


Publikowane materiały i nagrania są własnością Autorów. Mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich.
Myśl przewodnia

Homo Sapiens to nazwa, którą daliśmy sobie na wyrost. Nie potrafimy tego jednak nawet zauważyć, bo na co dzień wydaje nam się, że posługujemy się rozumem i podejmujemy pod jego wpływem rozsądne decyzje. Jedynie w sprawach błahych zdajemy się na emocje. Tymczasem jest to złudzenie a rozumu używamy niezwykle rzadko i w dodatku nie jesteśmy w stanie rozróżnić myślenia rozumnego od bezrozumnego. Kiedy i w jakich okolicznościach faktycznie używamy rozumu? O myśleniu szybkim i wolnym, potencjale ludzkim i narzędziach skutecznego myślenia, które pozwalają na dokonywanie faktycznych analiz traktować będzie prelekcja Jarosława Świątka.

Opis
Grupa docelowa

Wszyscy uczestnicy konferencji, organizatorzy, zaproszeni goście, prelegenci

4 wnioski dla uczestników
  1. Ludzie posługują się na co dzień wieloma iluzjami w swoim codziennym funckonowaniu, których treści sobie nie uświadamiają, a pod których wpływem podejmują decyzje.
  2. Źródłem iluzji w postrzeganiu jest emocjonalne dziedzictwo ewolucji gatunku homo-sapiens I wynikająca z niego konstrukcja układu nerwowego.
  3. Rozwinięcie się kory czołowej spowodowało podporządkowanie planety człowiekowi, jednak nadal wyjątkowo ciężko korzystać z jej możliwości ze względu na bilans energetyczny ludzkiego mózgu.
  4. Technologia oraz rozwój neuronauk podpowiada w jaki sposób skuteczniej podejmować decyzje I dokonywać logicznych analiz.
Prelegent

Jarosław Świątek jest psychologiem społecznym, specjalistą w zakresie emocji i motywacji, wpływu społecznego oraz perswazji a także decepcji. Od 2010 roku pełni funkcję Redaktora Naczelnego Polskiego Portalu Psychologii Społecznej, od niedawna jest także wydawcą i Redaktorem Naczelnym pierwszego w Polsce psychologicznego e-czasopisma “Psychologia Społeczna”, autorem książki “Wszyscy kłamią. Nie daj się oszukać!”, przedsiębiorcą – założycielem Szkoły Inteligencji Emocjonalnej, popularyzatorem nauki i komentatorem medialnym a także konsultantem kampanii marketingowych i politycznych.