Walidacja wymagań w fazie eksploracyjnej projektu

Aleksandra Kornecka

Myśl przewodnia

Współczesne projekty informatyczne cechują się częstymi zmianami wymagań. Tym, co pozostaje niezmienne jest fakt, że faza eksploracyjna projektu jest kluczowa dla zrozumienia potrzeb klienta oraz dla zaprojektowania podstawowej ścieżki użytkownika. Dzięki określeniu i zrozumieniu potrzeb klienta na początku projektu jesteśmy w stanie efektywnie podołać zmianom wymagań.

Opis

Warsztat ma dwa główne cele:

  1. Pokazanie jak istotna jest jak najwcześniejsza analiza wymagań klienta.
  2. Pokazanie jak istotne jest walidowanie wymagań klienta względem wiedzy i doświadczenia analityka, względem warunków rynkowych, możliwości technicznych oraz rygoru budżetowego i czasowego.

Podczas warsztatu uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy – jedna reprezentować będzie zespół po stronie klienta, druga zespół po stronie wykonawcy. Strona klienta otrzyma opis aplikacji, jaką chce zbudować, zaś strona wykonawcy ograniczenia, o jakich muszą pamiętać podczas negocjacji wizji z klientem.

Odwzorowana zostanie sytuacja “discovery workshopu”, czyli sesji eksploracyjne projektuj z klientem.

Za pomocą wizualizacji zakresu cech aplikacji oraz jej flow na karteczkach, uczestnicy w obydwu zespołach będą mogli poczuć się, niczym na misji specjalnej, którą jest jak najlepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb, ograniczeń i możliwości.

Grupa docelowa

osoby zaangażowane w projekty informatyczne: analitycy wymagań, analitycy biznesowi, analitycy testów, testerzy, właściciele produktu (product owners), kierownicy projektów (project managers), programiści

5 wniosków dla uczestników
  1. Bez określenia wymagań biznesowych i technicznych praca nie powinna być rozpoczęta, gdyż powoduje to frustrację i opóźnienia.
  2. Bez omówienia na wstępie wymagań produktowych, monitorowania ich oraz bez zasad pracy nad projektem praca będzie pasmem frustracji i marnowanego czasu.
  3. Klient nie ma obowiązku dbać o wymagania, ale my jako zleceniodawcy
  4. Warto budować kulturę poczucia odpowiedzialności za trzymanie się wymagań oraz zasad. Jeśli każdy członek zespołu będzie czuł, że odpowiada za powierzoną mu część wymagań, o wiele łatwiej będzie nadążać za wszelkimi zmianami dostarczanymi przez klienta.
  5. W trosce o pełne i uwspólnione zrozumienie wymagań warto na początku projektu poświęcić czas na wspólne prześledzenie ścieżki użytkownika, poddanie wymagań pod merytoryczną dyskusję, renegocjowanie wymagań z klientem według wskazówek specjalistów zaangażowanych w pracę.
Prelegent

Aleksandra Kornecka – Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer i testerka z pasją do nurtu TestOps, analizy wymagań, user experience oraz architektury informacji. Pomysłodawczyni i liderka Girls Who Test.

Absolwentka kognitywistyki na UAM. Entuzjastka podejścia Continuous Improvement, social mediów, eventów IT, networkingu oraz sprintów – zarówno tych w metodyce zwinnej jak i na bieżni. W wolnych chwilach fotografuje i tańczy tango.