Zarządzanie analizą biznesową – ujęcie praktyczne

Agnieszka Kugler

Wideo

Prezentacja


Publikowane materiały i nagrania są własnością Autorów. Mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich.
Myśl przewodnia

Konsekwentne i efektywne rozwijanie kompetencji analityka biznesowego realnie przybliża perspektywę przyjęcia roli menedżerskiej. Prezentacja adresowana jest do osób zastanawiających nad tym jak fakt bycia BA menedżerem zmienia postrzeganie analizy biznesowej oraz co jest potrzebne do skutecznego zarządzania analizą biznesową.

Opis

Podstawowe pytanie, jakie pojawia się w momencie podejmowania decyzji o podjęciu się pełnienia roli menedżera odpowiedzialnego za analizę biznesową, dotyczy tego, czy rzeczywiście obszar zawodowych zainteresowań zostanie zawężony do wskaźników i terminów. Celem prezentacji jest wykazanie, na podstawie wywiedzionych z doświadczenia wniosków, że nie jest to jedyny możliwy scenariusz. W zakresie prezentacji mieszczą się:

  • rekomendowany sposób definiowania kompetencji i odpowiedzialności
    BA menedżera w organizacji,
  • sposób organizacji przebiegu analizy biznesowej,
  • kluczowe kompetencje i umiejętności.
Grupa docelowa

analitycy, kierownicy testów, kierownicy projektów

3 wnioski dla uczestników

Propozycja podejścia do:

  1. definicji kompetencji i odpowiedzialności BA menedżera w
    organizacji,
  2. sposobu organizacji przebiegu analizy biznesowej,
  3. określania kluczowych kompetencji i umiejętności.
Prelegent

Agnieszka Kugler – Dyrektor Działu Analiz Pionu Rynku Kapitałowego w Asseco Poland S.A.

Aktualnie odpowiada za obszar analizy biznesowej w projektach dotyczących rozwoju rozwiązań adresowanych do biur maklerskich, instytucji wealth management i banków powierniczych.

Od ponad 10 lat jako specjalista od analizy biznesowej jest zaangażowana w proces pozyskiwania, zarządzania i dokumentowania wymagań w tym w projektach budowy kompleksowych rozwiązań dla wiodących instytucji finansowych obecnych na rynku kapitałowym. Od 3 lat kierując Działem Analiz koncentruje się na działaniach z zakresu planowania i monitorowania analizy biznesowej.

Współuczestniczy w tworzeniu i doskonaleniu wewnętrznych standardów prowadzenia analizy biznesowej, opracowywanych w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu wytwórczego oprogramowania.