Andrzej Sobczak

Profesor Szkoły Głównej Handlowej, redaktor serwisu Robonomika.pl

Profesor Szkoły Głównej Handlowej, od kilku lat specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym IT i architekturze korporacyjnej. Obecnie skupia się na robonomice  – interdyscyplinarnym obszarze, który zajmuje się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jest redaktorem serwisu Robonomika.pl.