Michał Wolski

Konsultant MODESTO, autor bloga https://www.michalwolski.pl/

    Od ponad dekady zajmuję się szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania. Jestem konsultantem zarządzającym MODESTO.  Specjalizuję się w modelowaniu procesów biznesowych, architekturze korporacyjnej, zarządzaniu wymaganiami oraz projektowaniu systemów informatycznych. Prowadziłem także projekty w metodykach zwinnych takich jak SCRUM czy Agile Modeling.

    Na co dzień używam Enterprise Architect’a firmy Sparx Systems. Modeluję stosując notację UML, BPMN, ArchiMate. Narzędzia CASE i notację uzupełniam dobrymi praktykami oferowanymi przez Rational Unified Process, Essential Unified Process, SCRUM, Agile Modeling oraz TOGAF.

    W swojej pracy zawodowej pełniłem role analityka, projektanta, Scrum Mastera, kierownika projektu, zamawiającego, trenera, coacha oraz konsultanta. Moimi klientami były małe i duże oraz ogromne firmy, które reprezentowały sektory: finansów, ubezpieczeń, bankowości, energetyki, logistyki oraz publiczny. Lubię współpracować także z dostawcami systemów informatycznych.